torsdag 25 maj 2017

Vattnet i sommar.

Länsstyrelsen skriver angående vattentillgången i länet:
Länsstyrelsens rekommendationer..
"Utifrån information om vattenläget i länet i april så finns anledning att var försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan. Detta gäller speciellt om man bor i ett område där nivåerna är särskilt låga. Den som har en egen brunn på en plats där det tidigare har varit problem med vattentillgången bör också vara extra sparsam med sitt vatten..
Gå in på din kommuns hemsida för att se om de har mer information om hur situationen ser ut lokalt.."

Det gjorde jag men misslyckades att hitta information om läget, kanske ni hittar bättre..

Man har varnat om både lågt vattenstånd i Vänern och tillgång på dricksvatten speciellt för dem som inte har kommunal anslutning.. Man uppmanar folk till att inte slösa med vattnet till gräsmattor och att tvätta bilen i en avsedd tvätthall. De gulmarkerade har uppgett att de förväntar sig att man kommer att få problem med vattnet..

Inget problem med vattnet i Lidköping basuneras ut i NLT, men tydligen är det flera åsikter..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...