torsdag 25 maj 2017

Skara som musikstad

sjunger väl på sista versen eller har gjort det en tid, borta mer eller mindre är sedan länge Bert Karlssons musikimperium.. Ungefär som när Mats Helge Olsson lämnade Lidköping med sim filmstudio så försvinner verksamheten.. Flera filmer hade Lidköping med omnejd som inspelningsplats.. Kommer ihåg när man sökte statister..
Music Factory Skara kommer att avvecklas. Det kommunala bolaget går med förlust och när Music and production blir friskola försvinner en stor del av uppdraget skriver Sklt..
Köpstaden rivs och blir parkeringsplatser och Music Factory läggs ner, två "institutioner" försvinner, klart köpstaden har inte fungerat på många år men nu blir den borta även för blickfånget..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...