tisdag 13 december 2016

Ny slussled till Vänern.

Det har talats ett tag om nya slussar till Vänern på Göta kanal förbi Trollhättan och ut.. Om det är någon mening med det får man väl fråga Göteborgs stad som fullständigt skiter i Vänern genom att bygga en bro som ställer till med problem.. Och naturligtvis politiker/domstolar med i denna försämring av Vänersjöfarten..
Då är frågan hur relevant det är att bygga nya slussar, kan man inte bara låta Vänern få slumra in i en Törnrosasömn!!
Men tydligen finns det dem som har någon form av hopp.. Om 14 år, 2030, år är nuvarande slussled uttjänt enligt Trafikverket och Sjöfartsverket.. Ett underlag till ett förslag om nya slussar vid Brinkeberg i Trollhättan och Lilla Edet börjar ta form. I juni nästa år ska regeringen få underlaget i sin hand..
Förhoppningen är att den nya slussleden ska börja bli klar under åren 2030 till 2032.. Men det är långt ifrån säkert, då är nog att en Hamnstad i Lidköping har byggts säkrare kort..

Sjöfartsverket skrev(vilket man gav fan i) "- Vi anser att sjöfartens intressen inte är säkrade om det blir en bro med 13 meter segelfri höjd. Den nya bron kommer att ha intensiv trafik, bland annat ökad kollektivtrafik, och vi befarar att en låg bro innebär fler broöppningar och därmed omfattande störningar i landtrafiken som i sin tur kan ge ytterligare restriktioner för sjöfarten, säger en direktör på Sjöfartsverket..
- Vi vill ha oförändrad segelhöjd. Dagens fartyg som går i Vänersjöfart är anpassade till den högre segelhöjden och stör inte trafiken över bron i den utsträckning som en bro med lägre höjd kommer att göra."

Som sagt man sätter inte upp sig mot rikets andra stad när de vill ha något även om det innebär försämring för andra.. Istället låter man Göteborg mer eller mindre fortsätta att suga ut.

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...