måndag 12 december 2016

Hyreshöjningar.

I Götene på kommunägda Götenebostäder har man kommit överens om en höjning på 0,55 procent för 2017.. Bostadsbolaget ville ha 2,1 procent i höjning med motivet som alltid är vid dessa tillfällen att kunna utföra förbättringar på beståndet och fördyringar..
Om jag kommer ihåg rätt så har för Lidköping AB Bostäder begärt 1,8 procents höjning under samma motivering som Götenebostäder.. Där har förhandlingen strandat och går nu till central förhandling.. Finns väl knappast någon anledning att ge AB Bostäder mer än vad som nu kommer hos många andra.. I spannet 0,55-0,75 procent ligger hittills de flesta av bostadsbolagen, där många menar att även det är för högt..
Tror nog att AB Bostäder hamnar inom denna ram också, när man stretat emot lite.. Högt ställda kommunala krav, taxor och avgifter riskerar att höja hyran för kommuninvånarna, säger hyresgästföreningen.. Något som inte minst Lidköpings politiker bör tänka på.. Trots att vi i media vid varje höjning blir matade med hur billiga Lidköping är i förhållande till andra kommuner.

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...