måndag 10 oktober 2016

Storregion på tapeten igen.

På senare tid har pratet om storregioner varit på tapeten igen, där vill man göra ett län av Västra Götaland, Värmland och eventuellt Halland..
Som väntat står Göteborg som "herre på täppan" som residensstad och där lär det så förbli, där kan man göra i princip vad man vill som att bygga lågbro som ett hinder för Vänersjöfarten där de flesta instanser naturligtvis står på den "största" sidan.. Bygg bara ge fan i landskapen runt Vänern.. Störst är alltid bäst enligt statlig norm..
Nu är frågan vad som händer när två, eller kanske tre om Halland går med, län kan slås samman till ett.. Vad som händer med Vänersborg. Nu är Karlstad residensstad i Värmland och Halmstad i Halland.. Vänersborg är regionhuvudstaden i VG, där regionfullmäktige och regionstyrelsen sitter.. Det lär vare sig Värmland eller Halland gilla och vill ta över..
En residensstad är den platsen där är den stad där länsstyrelsen har sitt huvudsäte..
Regionhuvudstaden, där regionfullmäktige och regionstyrelsen sitter, är det om som det politiska tjafset kommer att gälla.. Och Skaraborg är inte med på kartan i något av dessa fall, allt som vanligt.. Storregioner påskyndar urbaniseringen. Centrum av regionen växer och utkanterna minskar i befolkning skriver man.. Och längre i utkanten än vad Skaraborg ligger är svårt att komma.
Ett typiskt politiskt tugg står MP för.. De har inte märkt att det inom de andra partierna finns någon önskan att flytta regionhuvudstaden. – Men vi måste vara lyhörda för vad Värmland och eventuellt Halland tycker de. Två svar i rakt motsats riktning, så svaraR politiker som inte har en aning men vill gardera sig..
Det enda man med säkerhet vet är att Skaraborg och Lidköpingstrakten i synnerhet inte har det minsta att vinna på detta.. Naturligtvis finns det färdigtryckta svar om denna stora regions förträfflighet, men sen när överträffade politikers klåfingriga agendor verkligheten? Hur långt är avståndet mellan norra Värmland och södra Halland? Eller till Göteborg.. Karlstad-Göteborg dryga 24 mil.. Torsby-Göteborg 32 mil.. Karlstad-Halmstad dryga 38 mil..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...