måndag 5 mars 2018

Fästingar

behöver man väl knappast bekymra sig för nu.. Men det skall visst ha en koppling i alla fall..
En sträng barmarksvinter går hårt åt fästingarna och det är väderleken i december som har mest betydelse.. Varför det just är december vet man inte riktigt, fasen vet om inte den kylan som nu varit tar på dem också.. Dess mindre av dessa odjur dess bättre..
Vi slipper ju myggen nu också så det är detta man får trösta sig med när vinden biter i kinderna och man tycker det är allmänt otrevligt.. Men tyvärr har elpriserna rakat i höjden och det är inte bra för dem som förbrukar en del el..

Under 2017 har elpriserna för de svenska hushållen – jämfört med tidigare – skjutit i höjden med flera höjningar. Årets medelpris beräknas till cirka 30 öre per kWh, enligt elbolaget Bixias årssammanställning..
Det är åtta procent högre än 2016. 32 procent högre än 2015. Och det högsta elpriset sedan 2013, enligt Bixia..
Där jag borr ligger kostnaden på 39,99 öre/kWh när detta skrivs på min förbrukningen, det gör ca 2000 kr/år.. Sedan tillkommer väl nätavgiften över det.. Bor i lägenhet..
Kan ha missat något för det är en vetenskap att kolla elpriset för stunden..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...