fredag 2 juni 2017

Konservativa traditioner.

Stark moralism och religiösa skrupler håller traditioner vid liv inte minst inom den sexuella sfären.. Flera ungdomsmottagningar i Sverige får frågan om de kan utfärda ett mödoms-intyg.. Många av dem förklara att det är omöjligt.. Jag hoppas att man från mottagningen i Lidköping förklara hur det fungerar och inte håller den korkade traditionen vid liv..
Att utreda om någon är oskuld eller ej är inte medicinskt möjligt. Trots det är det inte helt ovanligt att vården får frågan om att skriva oskuldsintyg. – Det tror jag att alla ungdomsmottagningar stöter på, säger en enhetschef på en ungdomsmottagning..
Men vi har kunnat läst om skrupelfria läkare som gör denna bedömning i värsta fall försöker man operera in någon slags hinna..
Som sagt så tror jag absolut inte man här i Lidköping ägnar sig åt denna mörka sida, för dem som inte vet så: Att tvinga någon att genomgå en läkarundersökning som en oskuldskontroll är förbjudet enligt grundlagen. All sjukvård ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen. Därför är det inte heller förenligt med den bestämmelsen att utfärda intyg eller genomföra sådana undersökningar eftersom det inte är möjligt att utreda medicinskt..
Vårdpersonal är också skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de upplever att ett barn far illa eller riskerar att fara illa..

Detta kan höra ihop med "hedern" vilket man måste vara uppmärksam på och beivra den traditionen.. Skulle det vara nyinkomna som utför detta bör de förpassas ut ur riket.. Då har de/vill inte förstå innerbörden av vår lagstiftning.

Inga kommentarer:

Fetta!

Vill man ha en specialdesignad registreringsskylt kostar det 5000, har läst om summan 6500 kronor också, vilken summa som är rätt vet jag i...