fredag 30 juni 2017

Det grävs för fullt.

Biltema är väl Lidköpings senaste långbänk det har varit på gång länge nu.. Men det sägs att det tar några steg framåt..
Men vid sidan av så grävs det dess mer på två ställen, inom ett kort område är maskiner i full gång.. MC konsult skall bort för att ge utrymme åt Biltema..
För att ge nytt utrymme åt verksamheten i Processhuset som också skall ge plats åt Biltema grävs det nu vid sidan av..
Lidens handelsträdgård talas det om till området också.. Det är ganska stor yta som skalas av så det kanske rymmer båda två.. Om sedan Biltema som de brukar göra drar med sig andra etableringar får vi se.. Skall via cykelväg knytas ihop med Änghagen.. Men det finns de som säger(fruktar) att det blir ett eget handelsområde.. Kanske förbättrar Lidköpings handelsindex..

Här sållas det bort skogsjord från stubbar, rötter och annat, den kan komma väl till pass på andra ställen..


Det grävs även på andra sidan vägen där Fazer ligger inte långt ifrån Processhuset om det är dit som Lidens skall flytta.. Gubbarna var så långt borta så jag ville inte vänta och fråga.. Men det visar sig väl snart ändå.. Lidens lär väl bli klart långt före långbänken Biltema..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...