torsdag 13 april 2017

Turistsatsning.

Åtta kommuner i Västsverige vill skapa en plattform för att locka fler turister och förlänga deras vistelse i området.. Där finns Lidköpings kommun.. Den gruppen kallas V8 gruppen..
Man ska ha ambitionen att gemensamt arbeta för ökad rörlighet mellan områdena och utveckla natur- och kulturarvet för att locka besökare och få dem att stanna längre..
Det öppnar nya möjligheter för samarbeten inom turistnäringen på en bredare front, säger Vd för Visit Trollhättan Vänersborg..
V8-gruppen håller på att jobba fram en strategi för en turistsatsning. Det handlar om att ta fram paket – exempelvis att turisten börjar med att besöka fallen och slussarna och avslutar med skärgården runt Kållandsö, säger man..
Men det är flera andra beröringspunkter där man inom V8-gruppen ser möjlighet att samverka, som till exempel pilgrimsleder, kulturarv, innanhav och vattenvägar med Vänern som centralpunkt och mathantverkssafari..
Mycket fokus ligger på bland naturturism kopplat till fysisk aktivitet, och där kollar vi bland annat på att sy ihop cykelpaket, där man har Trollhättan som startpunkt cyklar på bland annat Halle- och Hunneberg och avslutar med slottsbesök på Läckö med tillhörande hotellnätter.. Då är det väl bra att det finns en cykelväg ut dit..
Men klart cykla från Trollhättan till Läckö slott kräver lite ork och man får väl hitta alternativa vägar istället för 44:an..
Målet är att öka omsättningen för besöksnäringen i området, att öka antalet gästnätter i området och att förlänga gästernas vistelse totalt i alla kommuner. Och detta tror man bäst kan göras genom att erbjuda färdiga paket, eftersom många turister från till exempel USA, Europa och Japan gillar den här typen av erbjudanden.. Så fodras en samverkan av vädergudarna också..
Källa fritt ttela.

Ja Läckö slott lär väl inte skämmas för sig, så är det ju inte långt till Spiken heller.

Arkivbilder..
Uppdaterat.. Nu såg jag i lokalmedia den 20-april att man tagit upp denna information, ni är lite sena kompisar..... Detta ovan skrevs den 13-april.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...