tisdag 4 april 2017

Det finns de som tror att man inte får cykla på den delen av Stenportsgatan som är markerad som gå gata, men det får man..
Du får cykla på den med hänsyn till de gående skriver kommunen.. Och som en allmän regel för märket gäller: "På en gågata markerad med skylten får man inte köra med motordrivna fordon. Tillåten trafik är förutom cyklister exempelvis varuleveranser, sjuktransporter och transporter till och från bostäder och hotell vid gågatan. Det är också tillåtet för trafik att korsa gågatan. Gående ska ges företräde!."

Däremot om det skyltas med en rund skylt så gäller: "På en gångväg får man bara gå, inga fordon får köras där – varken bilar eller cyklar."
Då är det alltså en gångväg och där tillåts inga fordon, så cyklister får cykla på vägen om man skall till resecentrum från t.ex. Skaragatan för det är en gångväg och alltså inte tillåten för fordon av något slag.

Inga kommentarer:

Väder eller vad?

Det är väl satans så knepigt, idag skall det nästan bli sommarvärme men i morgon om prognosen stämmer vårvärme och kanske inte ens det.. Va...