måndag 3 april 2017

Inte bara uppåt i byggbranschen.

Man trodde att företag som hade med byggande att göra i dessa tider var som att skära guld med täljkniv.. Men tydligen så hinner verkligheten ikapp där alla tider..
Alla som åker Europavägen förbi Brännebrona har lagt märke till cementfabriken som ligger nära vägen där det står "Larvs cement".. Larv cement är försatt i konkurs av staten efter att de inte betalat en skatteskuld på drygt 3 miljoner kronor.. Kronfogden har inga förhoppningar att bolaget kan betala sin skuld till staten..
Man har inga stora marginaler då cementfabriken förlorade en certifiering som ställde till det med en stor leverans ansökte man om rekonstruktion då man låg efter med betalningar.. Det konstaterades dock att det inte fanns någon vilja att komma till rätta med företaget från ägarstrukturen.. Vilket nu har resulterat i att Skatteverket begärt bolaget i konkurs..
Den totala skattskulden är på drygt 3 miljoner kronor. Den störta fordringsägaren är Sparbanken Skaraborg där bolaget har 6 miljoner i skuld.. Visar inte det på en tröghet hos inblandade att summorna kunnat skena så?
Vi har exempel på byggbolag i Lidköping hur man kunnat försätta andra företag på "pottkanten" trots det borde lyst illrött.. Moraliskt förkastligt att agera så om man vet att det är problem med likvidationen och att det kan förosaka konkurs.. Till och med straffbara ting har man företagit sig med..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...