torsdag 23 mars 2017

Vilka skall driva labben?

Blev lite konfunderad när jag läste följande: "Labbet på Skaraborgs sjukhus har varit upphandlat ända sedan 1992. Avtalet har förlängts i olika omgångar och det nuvarande avtalet mellan sjukhuset och Unilabs gäller fram till 2020. Nu ska sjukhuset se över hur laboratorieverksamheten ska skötas efter 2020. Antingen kan labbtjänsterna fortsatt köpas in eller så kan sjukhuset ta sköta verksamheten i egen regi. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus har nu beslutat att det ska tas fram ett underlag som ska visa på för- och nackdelar med egen regi kontra att köpa in tjänsten. Utvärderingen ska göras under våren och i höst räknar man med att ta ett beslut om det blir fortsatt upphandling eller övertagande i egen regi.."Sklt..
Personligen har jag alltid gått till labbet på Guldvingen och inte haft en tanke på att det inte skulle vara annat än tillhörande Skaraborgs sjukhus.. Det har fungerat bra för det mesta, ibland har det varit långa väntetider så också nu när det är infört tidsbeställning..
Man får väl hoppas att detta inte är ett knep att föra över till Skövde för det vore för jävligt.. Saker inom sjukvården måste tillåtas finna ute på orterna och ett labb är en sådan sak.. Det tyckte jag BB var också men det gav man tusan i från Västra Götalands sjukvårdspolitiker.. En stad på ca 40 000 behöver inget eget BB..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...