lördag 26 november 2016

Inga storregioner

ännu.. Första försöket med att bilda storregio0ner misslyckades där bland annat Västra Götaland skulle slås ihop med Värmland..
För oss i Skaraborg gör det varken från eller till att det inte blir av.. De flesta kommunerna här är ändå "utarmade" av staten, men man pekar på sjukvården t.ex. i Värmland..
En åldrande befolkning i Värmland som har allt större behov av den sjukvård som ska finansieras av en krympande skara aktiva skattebetalare.. Då är frågan, behöver man bilda storregioner för att finansiera sjukvård? Västra Götaland skulle få nästan två miljoner invånare, medan andra inte ens är i närheten och vilka avstånd sedan..
Skulle Västra Götaland/Värmland få så mycket bättre sjukvård för att de har många invånare? I Lidköping fick man gå man/kvinna ur huset för att tala om för politiker att ni ger fan i vårt sjukhus och akuten.. Om vi slås ihop med Värmland gör det inte oss ett smack..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...