lördag 26 november 2016

Lidköping väcks ur sin Törnrosasömn.

Brukar ibland gå och sätta mig på bibblan och läsa böcker, främst om Lidköping då flera av dessa är äldre böcker går de inte att låna hem dem..
Ibland tar man en avskrift eller en bild av en text som man tycker är minnesvärd.. Men i minst hälften av fallen så missar jag att skriva ut källan, så ock naturligtvis med denna text.. Men boken finns på bibblan i alla fall :)
Texten handlar om Lidköping på 1800-talet en dåsande stad som det skrevs och som inte hade några större visioner.. Nu finns det massor av visioner men ibland undrar man om inte det "dåsas" lite nu också.. Nåväl här är texten vars källa för mig är obekant.. Stycket är taget ur ett sammanhang..
"Under 1800-talets senare decennier dåsade Lidköping till, kan man säga, medan det smälte och som nämnt delvis förtärde sin förra välmåga, ehuru invånarna vore burgna nog och framförallt förnöjda med sin lott.. Staden blev som en idyll, en ro utan ävlan, likt prinsessan Törnrosas slott i sagan, där till och med tiden smög på tå för att ej störa..
Frestande vore att skriva denna idyll, sådan den tedde sig för en främling de senaste åren av 1890-talet, då de infödde - och det fanns ej många andra - med en mun försäkrade, att "deras stad var den bästa stad på jorden"..
Men ungefär vid sekelskiftet kom prinsen eller rättare sagt väckelsen och kysste liv i slumrerskan.. Yrvaket såg hon sig om, men fann snart klarvaken att hon måste "följa med" för att ej ohjälpligt distanseras av länets andra städer"..

Ja man var inte dumma förr, utan att veta bättre tror jag denna text är från ca 1930, men det är en gissning..
Nu har det gått över hundra år sedan slutet av 1890-talet och då fanns här år 1900 ca 5 500 invånare.. Vi har ökat till nästan 40 000 dags dato vilket skulle göra ett snitt på ca 350 om året.. Från det att prinsen gav staden en kyss..
Men det räcker inte för målet om 45 000 till 2030. så fram med lite mer prinsar.. Nu för tiden sätter många kommuner sitt hopp om folkökning till ökad invandring!! Om den inte är kopplad till arbete och bostäder genom de ordinarie kanalerna så är det verkningslöst och skapar konfrontationer.. Något som våra styrande har svårt att förstå och vissa bostadsbolag..

Samt ibland undrar man när man läser insändare om förnyelse i staden ifall de inte hellre hade levt på 1890-talet..

Inga kommentarer:

Stadståget.

Undrar i princip varje år om turisttåget som utgår från Kronocampingaen och kör runt i stan genom Limtorget åter skall dammas av.. Idag kör...