lördag 15 oktober 2016

Lundsbrunns kurort

läggs förmodligen ner som boende för asylsökande, det har vi kunnat läst om mycket på senare tid.. Och jag förstår inte uppståndelsen i media om det.. Det är väl ett normalt skeende att när invandringen minskar och behovet likaså minskar, då gör man som Migrationsverket, drar ner på verksamheten i landet.. De har ansvar för skattemedel..
Mig veterligen har inga av dessa boenden livstidskontrakt vilket gör att man sitter säkert i sadeln för all framtid.. Antar att när man gick in i affären så visste man att det en gång förr eller senare skulle upphöra, vad är problemet?
Migrationsverket ska avveckla flyktingboendet på Lundsbrunns kurort under hösten. Det innebär att ett av Sveriges största boenden för asylsökande läggs ner skrivs det.. So what? Kurorten fick en tids respit att överleva dåliga tider och nu får man åter stå på egna ben, det gäller även Lundsbrunn samt andra "asylentreprenörer"...
Under 2017 är Migrationsverkets uppskattning att de behöver omkring 42 000 boendeplatser, eftersom prognoser visar att färre kommer att söka skydd i Sverige. År 2016 innan boenden började avvecklas var den totala kapaciteten 90 000 boendeplatser.. Och då enligt med enkel matematik betyder det ett överflöd.. Det kan visserligen snabbt förändras men för tillfället är det så.. Och även De la Gardie-park i Lidköping stängs ner, men matfabriken ute på Matrosgatan finns det tydligen planer för hos herr Karlsson.. Så nu får vi se om det blir en ny fas om asylboenden där man kanske kommer ner lite mer på jorden..
Modulhusen ute vid brandstation skall inte påverkas, utan kommunen måste ge plats åt nya som kommer som fått uppehållstillstånd.. Enligt riksdagsbeslut..
Så om ingen annan verksamhet hittas hit till De la Gardie-park så kommer det snart åter stå tomt.. I väntan på nästa våg kanske..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...