onsdag 31 augusti 2016

Vindkraftens vänner.

Miljömupparnas favorit energi är vindkraft och då stirrar man sig blinda på "ren" energi..
Mark- och miljödomstolen sa nej med hänsyn till fågellivet, men Vallebygdens vind vill ändå bygga vindkraftverk på Billingen. Vindkraftsbolaget har nu överklagat till högre instans..
Men störningar på fågellivet godtar man inte från dessa utan påstår att det inte är några problem.. Det får vara hur det vill med det..
Men vad värre är så skall det inte sättas upp en massa förfulande "snurror" på Billingen som är ett rekreationsområde, sätt upp dem i en storskog på något kalhygge någonstans och inte i ett naturskönt område.. Men det har man svårt att förstå, bara man får "ren" energi.. Samt finns det något fulare än ute i kustbandet se massor av vindkraftverk störa horisonten?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram vad man skall tänka på vid etablering av snurror..
att vindkraftverken inte får placeras så att omkringboende störs i påtaglig grad av buller eller andra olägenheter..
att placeringen bör utformas så att de skyddade natur- och kulturvärdena på platsen inte påverkas negativt och att tillräcklig hänsyn ska tas till området som helhet..
hur etableringen kan ske med hänsyn tagen till landskapsbilden, riksintressen av olika slag samt sjöar och vattendrag liksom yt- och grundvattenförhållanden..
att det är viktigt att ta hänsyn till flora och fauna vid etablering av vindkraft..
att samordning med andra vindkraftverk i området bör så långt som möjligt eftersträvas, både när det gäller de etablerade och planerade i närområdet..

Kan inte se så många punkter som kan ge Billingen grönt ljus här.. Men i miljömuppevärlden spelar inte det in så mycket.. När miljö ställs mot varandra förbiser man andra miljöintressen, mycket för profitens skull och för hur bra vindkraft är för landet..

Det skrivs om vindkraft: "Vindkraften kan inte stå på egna ben eftersom det inte alltid blåser. Även om det förvisso alltid blåser något på högre höjd så är det ofta för lite för att vindkraften ska ge tillräckligt för att klara av ett lands effektbehov. Vindkraften är inte heller lämplig att reglera i större utsträckning. Det blåser när det blåser och det är då den ska användas och användas fullt ut. Detta eftersom bränslet är gratis, men kapitalkostnaderna är konstanta."

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...