onsdag 3 augusti 2016

Vårt omtvistade Värmeverk.

Vi kan läsa i L-N att de brännbara soporna på Värmeverket jäser och luktar och det växer ut "träd" från balarna.. Är det så att det varit för varmt i vinter och att det inte gått åt enligt beräkning? Då blir det väl snart tid för en taxehöjning för värmen.. Dyrt värmeverk, dyra omkostnader..
Men det är inte bara detta som drabbat vårt Värmeverk.. Först var det ett "svartbygge".. Lidköpings värmeverk byggde en panna för 400 miljoner utan tillstånd från miljödomstolen.. Och naturligtvis var det inte politikernas fel utan man lät andra bära hundhuvudet..
Sedan kom det en annan skandal som inte var en skandal.. "Kommunala värmeverket i Lidköping som i åratal dumpat de giftigaste resterna från förbränningen av sopor på soptippen. Resterna hanteras som ickefarligt avfall" skrev SVT. Överdrivet skrev vänner av Kartåstippen och kallade SVT:s larm dåligt underbyggd och de ansvariga svor sig fria.. Men för säkerhets skull skall en ny lakvattensdamm anläggas eller har färdigställts..
Undrar om det är Englands soporna som "blommar"? År 2013 kunde vi läsa: "Den första båten kommer runt den 22 april 2013. I England sorterar man avfallet, grovmaler det och förpackar det i balar. Varje båt som anländer till Lidköping motsvarar 100 långtradarlaster.. Men det borde väl vara uppeldat!!
Vårt kära Värmeverk som tillsammans med vår blivande kära Reningsverk kommer kosta oss över eller runt miljarden.. Mumma för dem som skall sätta priset för oss.. Men skall vi bli 45 000 runt 2030 så.....

Inga kommentarer:

Nivån i Vänern.

Tyckte väl när jag gick efter Vänerkanten vid Framnäs att nivån såg låg ut och så läste jag att man i förebyggande syfte hade ökat utsläppst...