onsdag 3 augusti 2016

Tio år innan bygget kommer igång.

Man skriver att det kan ta upp till tio år innan ett bygge kommer igång..
Men det är inte överklaganden som ställer till det, dessa står för endast två månader av fördröjningen.. Det som sticker ut är att det tar i snitt 5,5 år från att detaljplanen är klar till att byggherrarna lämnar in ansökan om bygglov. Under flera år händer alltså ingenting.. Man vill väl försäkra sig om hyresgäster..
Det är säkert så i en del fall.. Men för Lidköping och t.ex. Hamnstaden är det inte så.. Vad jag förstår kan ingen byggherre lämna in ansökan här förrän kommunen har allt klart och det inkluderar ett nytt Reningsverk.. Då räcker inte tio år innan husen står klara snarare nära tjugo år från den första planeringen..
Nu kan vi läsa om att det finns inga tomter att bygga småhus på och överklagande stoppar bygget på Lidåker.. Knepigt att inte detta överklagande ännu är avgjort, har inget hört i alla fall.. Lidköping halkar efter på de 45 000 som är inbokade senast 2030..

En professor i stadsplanering på KTH, lägger skulden på byggherrarna. De vill helt enkelt inte att alltför många lägenheter ska komma ut på marknaden samtidigt och bygger därför i etapper. Bankernas försiktighet bidrar också till försenade byggprojekt..
Kan vara sant i större städer men t.ex. för Lidköping har inte byggherrarna något att vinna på det.. Dessutom finns ett riktigt aktivt kommunalt bostadsbolag här som står för absolut största delen av byggandet..
Det behövs mer marknad, inte mindre, för att bostadsbristen ska kunna avhjälpas skrivs det... Utsikterna ser dock inte ljusa ut.. "De bostadspolitiska samtalen bröt samman i juni för att regeringspartierna inte ville slopa byggsubventionerna eller genomföra grundläggande reformer av byggregler och skattesystemet.."
Grundläggande reformer? Reformer som skulle vara till för att mestadels gagna fastighetsägarna i form av marknadshyror!! Vilket regeringspartierna gjorde rätt i att be Alliansen att stoppa upp i.....
Lidköpings kommun försöker väl vad gäller byggandet, men på något sätt är man fast i samma byråkrati av regler som övriga landet.. Men på visioner är man riktigt på hugget i stan, där biter inte byråkratin, bara det att folk kan inte bo i visioner... Men det är inte helt tomt på lediga lägenheter i stan..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...