onsdag 29 juni 2016

Målet är 45 000.

I Tillväxt Lidköping nyhetsbrev är man fortfarande inne på att Lidköping skall ha 45 000 invånare 2030.. Och visst det är väl inget fel med den visionen.. Bara det att man börjar bli lite trött på visioner i denna stad och gärna ser lite handling.. I alla fall med den biten som kommunen kan påverka..
För att få 45 000 till år 2030 så fodras det runt 425 nyinflyttade om året och då menar jag netto sedan de avflyttade räknats bort.. Vi har inte varit i närheten av detta.. Inte ens om kommunen bygger asylboende så det knakar så kommer man inte upp till detta då det är de med uppehållstillstånd och som väljer att stanna som räknas..

Tillväxt Lidköping:
Lidköpings vision är en ”Hållbar och välkomnande kommun” med målen år 2030 ”45 000 invånare, fördubblat antal besökare och jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping” Om vi skall lyckas med Lidköpings vision och mål kommer det att krävas engagemang både av beslutsfattare, organisationer och enskilda personer. Det är definitivt möjligt men vi måste göra det tillsammans genom samverkan, samordning och samproduktion. Om vi ”krokar arm” mellan näringsliv, kommunen och organisationer kommer vi att nå målet..
”Hållbar och välkomnande kommun” det är bra, men det räcker inte, du kan inte leva av att kommunen är välkomnande och hållbar.. För det är väl mening att kommuninvånare skall kunna försörja sig av egen kraft?
Till utvecklingsbiten hör alla former av kommunikation inte minst den biten som Trafikverket inte är intresserad av oss, järnvägen.. Det är mening att spåren skall användas mest för tåg som inte har museistatus.. Även om de är vackra att titta på.. Statliga verk har i princip tagit bort all sin representation i denna stad, lite tre dagars öppettider finns kvar.. Snart är väl det borta också..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...