måndag 11 juni 2018

Politiker på gott och ont.

Regeringen vill göra det obligatoriskt för restauranger att redovisa ursprungsland för kött. Har jag inget emot, så länge inte några miljömuppar försöker hindra mig att konsumera mitt kära kött.. Man ska heller inte lägga sig i hur jag vill ta mig fram t.ex. till centrum..

Det räcker med att politikerna i denna stad har fått för sig att vi skulle bågna under biltrafiken, idiotiskt.. Det är vid viss tidpunkt då det kan hetta till men det är inte någon längre period, men vissa politiker tycks ha för lite att göra..
Det är inte en hållbar utveckling i längden, i och med att vi växer mot 45 000 invånare och sedan går vidare mot 50 000 i framtiden säger man.. Frågan är om vi någonsin kommer att nå 50 000 med den inriktningen att strama åt biltrafiken.. Trafikplanering bra, men att förhindra biltrafik beror på hur intensivt man går inför det kommer inte att gynna vare sig centrum eller vår stad.. Det behövs en skicklig trafikchef för det inte en bilfientlig..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...