måndag 23 april 2018

Nya bedrägeriförsök.

Det finns inge gräns för påhittigheten bland de kriminella..
En person fick ett brev hemskickat till sig i det låg två nyckelbrickor med information om vart de skulle sändas samt ett inbetalningskort på 400 kronor..
Man kan tycka att det är ett så uppenbart bedrägeri att inga går på det, men men.. När sedan en annan fick samma försök så gick man ut med varningar i detta bostadsområde i Kungälv.. Det är från så många håll vi blir angripna, tänk efter både en och två gånger innan ni betalar något, ring gärna och kolla en tredje part.. Kolla om det finns någon kontaktinformation som fungerar även om den kan vara manipulerad.

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...