måndag 18 september 2017

Anklagades för rasism.

Undrar hur ofta man hör människor till vardags och politiker skrika om rasism? Om det är befogat är det en sak men troligen används det ofta för eget syfte utan att ha någon substans och då förlorar ordet i värde när det behövs..
Nu har det används även i rättssak och där om någonstans borde man vara ytterst försiktiga..
Advokat anklagade rätten för rasism.. Orsak.. Hans klient fälldes för sexuellt ofredande.. Då skyller han på rasism, otroligt..
Advokaten menade att det aldrig hänt om 55-åringen han försvarat varit etnisk svensk.. Korkat, så inga svenska eller en försvinnande liten del har fällts för sexuella ofredanden?
Nu fälls Skaraborgsadvokaten för rättegångsförseelse av hovrätten som sig bör när man kastar ur sig saker när det är ens eget tillkortakommande som gäller..
Kritiken om rasism riktar sig mot en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt, I överklagan skriver han bland annat "Skaraborgs tingsrätts dom har grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism från de enskilda ledamöternas sida".. Maken till mer korkad ursäkt får man leta efter..
Lika korkat är ursäkten.. Advokaten har ansett att det har varit hans plikt som försvarare att uttala sanningen. Han har även angett sin grundlagsskyddade yttrandefrihet som skäl.. Yttrandefrihet med bara rättigheter för advokaten inga skyldigheter?
Men den gubben gick inte.. Hovrätten konstaterar att advokaten inte grundat sina uttalanden på något som domarna har uttalat eller skrivit, vare sig i målet eller i annat sammanhang, utan endast på det förhållandet att de funnit åtalet styrkt.. Klart och koncist..
I sin dom skriver rätten:
"Advokatens uttalanden har varit obefogade, även med utgångspunkt i vad som åvilar en försvarare för att ta tillvara sin klients intressen. Genom sina nedsättande uttalanden har han uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän vid Skaraborgs tingsrätt. Han ska därför dömas för rättegångsförseelse".. Kanske det lär att även advokater skall hålla tand för tunga.. I den meningen att inte prata för mycket smörja..

Gäller även för våra politiker som gärna utan grund ylar om rasism.. Säg det när det är befogat, folk är inte dummare än att de vet när det är så och då mister ordet sin klang.. Att vara emot invandring i viss skala behöver inte betyda rasism..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...