måndag 16 januari 2017

Våra sopor.

Att sortera avfallet och se till att återanvända eller återvinna så mycket av materialet som möjligt är viktigt för att minska energianvändningen i samhället och vara rädd om naturens resurser. Vi är därför alla enligt lag skyldiga att sortera ut allt förpackningsmaterial i våra sopor står det på kommunens hemsida angående sortera sopor..
Och visst är det viktigt att vi inte kastar våra sopor hur som helst, de flesta av oss blir väl mycket irriterade när vi finner sopor kastade där de inte skall finnas..
Men det måste finnas förutsättningar också, hos mig tog de bort en container där vi kunde kasta tidningar och liknande, med följd att folk nu kastar en del av det i samma som hushållsavfallet.. Det var nog med annan skit där innan nu kommar det till pappersavfall..
Inte bara att ta bort och kräva att folk ska åka längre bort för att kasta, det finns de som inte har fordon att frakta i också.. Därmed inte sagt att det ska finnas fullgod avfallshantering i varje kvarter, men man behöver inte minska på dem..
Sedan vad det verkar så är "projektet" med de färgade soppåsarna kanske lagt lite på is.. Kanske har man tänkt efter lite.. Det kan inte vara många som följer till punkt och pricka kommunens agenda för sophantering..
Det fodras också att man tömmer med jämna mellanrum. Respekten när man möter överfulla avfallshanteringer är inte stor och då blir det fort ett litet kaos..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...