söndag 2 oktober 2016

Vårt sjukhus

i stan har varit med om en hel del sedan verksamheten vid sjukhuset i Lidköping tog sin början på 1860 talet.. Utan de massiva protesterna mot klåfingriga politiska "marodörerna" så undrar jag om inte detta sjukhus bara varit ett förvaringssjukhus.. Men det vill ingen politiker kännas vid..
Centraliseringsivern gick stark ett tag och staten driver väl den linjen ännu, ett tag skulle det utlokaliseras statliga verk och det gjordes också, men det blev ingen succé. Sjukhusen centralaiserades till vissa orter och de mindre fick se verksamheter gå förlorade under ropen om bättre kvalité.. som Karolinska och Sahlgrenska!!
Under de senaste decennierna har väl diskussioner pågått om sjukhusen framtid inte minst här i stan som akuten vilket fick man/kvinna ur huse för att visa sitt stöd..

Sjuksköterskeutbildning fanns men överflyttades till hör och häpna Skövde som från 1999 blev den "statliga" högskolan, Skövde.. En väl fungerande BB eller kvinnoklinik fanns också, men se det gick inte heller i centraliseringens tidevarv..
Näringslivskommittén i Lidköping bildades 1987, det blev en arbetsgrupp, "Hälso- och Sjukvårdgruppen".. Ett delmål har varit att verka för att sjukhuset i Lidköping blir/skulle vara en självständig enhet med egen budget och med bibehållen verksamhet inklusive barn och kvinnovård"!!!
År 1968-1976, KSS byggs och därmed var Lidköpings sjukhus öde beseglat.. Sjukhuset förstärkte Skövdes roll som regionalt centrum för Skaraborgs Län. Och sedan följde statens hysteriska centralisering av i princip alla statliga inrättning till Skövde, Försäkringskassan, Tingsrätten, Pensionsmyndigheten b.la. Samtidigt försvann Lidköpings roll som länssjukhus och för alla andra statliga inrättningar.. Försäkringskassan är inte ens en spillra vad det har varit..
För sjukhusets del blev vi ett länsdelssjukhus. Även denna roll kom att ifrågasättas.. Så ännu är inte faran över även om man kostat på vårt sjukhus en del upprustning över att vi slutar som en förvaringsanstalt..

Det finns starka krafter bland landstingstjänstemännen för att vi ska ha ETT sjukhus i länet dvs KSS. De övriga sjukhusen skall bli någon form av förstärkt primärvård.. Det är centraliserings-ivrande tjänstemäns och politiker våta dröm. Tro inte pågående upprustning av vår akut och sjukhus har ändrat på det..
Vill ni läsa mer genomgående så läs: Fördjupning av viktiga händelser i Sjukhuset i Lidköpings historia. OBS.pdf fil...
Massiv demonstration till stöd för akuten....

Får man förmoda hjälpte till med att uppgradera akuten med nytt ambulansintag och ny entré.

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...