tisdag 16 augusti 2016

Lidåker fördröjs ytterligare.

Möjligheten att överklaga skall absolut finnas men ibland dras det till löjets gräns, som i fallet med byggandet på Lidåker..
Nu har ärendet ännu en gång överklagas och nu till mark- och miljööverdomstolen. Men för att få till det där fodras prövningstillstånd, ungefär som hos HD. Och det är inte lätt att få..
Mark- och miljödomstolen, Länsstyrelsen har gått på AB Bostäders och kommunens linje men ändå kan det fortsätta att förhalas.. Enligt Svea Hovrätt är målet att man skall lämna besked inom två månader och då skulle det vara klart i slutet av september..
Enligt SCB är inte överklaganden den tyngsta posten vid ett bygge, det skall statistiskt fördröja med ca två månader.. Det som sticker ut är att det tar i snitt 5,5 år från att detaljplanen är klar till att byggherrarna lämnar in ansökan om bygglov.. Men jag undrar om det inte är annorlunda här, mycket annorlunda..
En överklagan borde vara förbunden med en kostnad av något slag i alla fall till mark- och miljödomstolen, pengar som återbetalades om man fick rätt.. Men som förverkades vid avslag.. Som det är nu kan man undra om inte en del överklaganden sker för överklagandets skull.. Utan mycket kött på benen.. Och av notoriska "överklagare"..
Ingen tvekan om att det börjar byggas på Lidåker, men det är försenat med lång tid och till en kostnad endast för dem som skall bygga.. Man är nog ändå vid gott mod och arbetsbodar finns redan på plats(bilden)..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...