onsdag 27 april 2016

Svenskt kran o dricksvatten.

Enligt min smak så har vi bra dricksvatten i denna stad och vad jag förstår skall det hålla bra kvalité.. Vattnet i Lidköpings kommun är av god kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav på ett godkänt dricksvatten. Vattnet i Lidköpings kommun är av god kvalitet för ett godkänt dricksvatten, enligt kommunen..
Men naturligtvis är man sårbar.. Vattenverket i Lidköping har bara ett råvattenintag i Kinneviken. Händer något där har man inget råvatten att göra dricksvatten av.. Därför måste det finnas alternativ.. Mer än Råda ås som inte räcker till vid avbrott..

Svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas. Detta enligt den dricksvattenutredning som presenterades för regeringen. Utredaren säger att det ligger på kommuner och svenska staten att ta tag i problemet..
– Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten har vi inget liv, så de pengarna ska nog inte vara något problem att få fram, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Både Naturskyddsföreningen och branschorganisationen Svenskt Vatten ställer sig positiva till utredningen, men är ändå oroliga för framtiden. VD på Svenskt Vatten, menar att det behövs tydligare direktiv för att kommuner ska hålla sitt vatten rent från kemikalier.. Jag vet inte, ingen kommun är väl så korkad att de inte begriper vad som är farligt i vattnet och inte..
– Vi tycker att dricksvattenutredningen underskattar hotet från kemikaliesamhället. På Svenskt Vatten ser vi att det behövs nationella regler mot hantering av ett antal farliga kemiska ämnen nära dricksvattentäkter..
Samma där, är det verkliga några kommuner som är så ansvarslösa att man låter farliga kemiska ämnen komma i närheten!! Olyckor kan ju hända men mot det hjälper inga regler, de kan underlätta hanteringen vid en olycka och minimera risken, men inte förhindra.

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...