torsdag 28 april 2016

HD besked troligen nästa vecka om Lisa Holm.

Det har blivit många inlägg om Lisa Holm mycket därför att man berövat en ung tjej hennes liv som låg framför henne och för att det skapat så mycket sorg.. Nu skall fallet avgöras en gång för alla och får jag tala för mig själv så skulle domen som nu är, den skulle bestå..
Inte så ofta får man ett så omskrivet mål och deras beslut lär bli första-sides-stoft.. Det finns tre alternativa beslut för justitieråden.. Huvudalternativen är att ge prövningstillstånd eller att inte ge prövningstillstånd..
Men det finns ett tredje alternativ och det är att tillmötesgå advokat Björn Hurtigs önskan om att återuppta förundersökningen..

En av de tre justitieråd vid Högsta domstolen är Göran Lambertz som avgör om livstidsdömde Nerijus Bilevicius får en ny chans.. Göran Lambertz har blivit omdiskuterad för sitt agerande i Quick-fallet.. Var den som Leif G W Persson attackerade hårt.. Dessutom är det justitieråden Ann-Christine Lindeblad och Dag Mattsson som tar ställning till om det finns skäl för Högsta domstolen att ge ett prövningstillstånd för den morddömde.
Troligtvis kommer ärendet fördras måndag 2-maj för de tre justitieråden, säger justitiesekreteraren.
Det som finns i ärendet är alltså en begäran om prövningstillstånd samt advokat Björn Hurtigs kompletteringar.
– Efter föredragningen kommer justitieråden fatta beslut inom några dagar, det kan bli ett beslut nästa vecka, enligt justitiesekreteraren..
Vad som kan ske? Högsta domstolens avgörande flyttas fram i tiden.
Spekulation.. Det beslut som de tre justitieråden troligen fattar är att inte ge prövningstillstånd..
Då fastställs att Nerijus Bilevicius har mördat Lisa Holm och ska dömas till fängelse på livstid.

Då avslutas ett av de mest omskrivna fallen i Sverige.. Och om inget uppseendeväckande händer gällande bevisning så lär Bilevicius få sitta i många år.. Vilket är lindrigt emot vad han då bevisas ha gjort.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...