torsdag 7 juni 2018

Parkering mot parkering.

Det är skillnad på parkeringar när politiker får bestämma och marknaden. Marknaden har förstått behovet av parkering och skuldbelägger inte bilister för att de tar bilen som gärna politiker med miljömuppe ansvar gärna gör..
Sverige släpper ut mindre än 1 "PROMILLE" av världens koldioxid men vi skall agera som om vi släppte ut 50%.. Vi måste gå i bräschen och visa hur duktiga vi är..
När företag som t.ex. Biltema bygger vill man ha stora ytor för parkering för man vet att det skapar läge för kunder.. Vad gäller centrum tror politiker att om man styr bort biltrafik därifrån så skall centrum bli miljömuppe vänligt.. Kanske det, men frågan är på bekostnad av? Minskad parkering är den nya slogan bland Lidköping politiker samtidigt har jag inte sett man frångått "levande centrum" tugget.. Skall bli intressant att se hur detta går ihop, tror man att folk istället väljer buss eller cykel!!!!
Nåväl mig kvittar det jag har bara en cykel men om man tror att man kan minska parkering med bibehållen mängd med besökare i centrum, då kommer man att bli överraskade.. Regn/blåst och vintertid är några hinder..
Nu skall sägas att inte alla partier är med på att minska på parkering.. Men Moderaterna är inne på linjen minska på parkering i alla fall på tilltänkta Entré syd där man vill skrota parkeringshus..

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...