tisdag 20 juni 2017

Biltema godkänt.

Det segar sig fram.. Nu har man från kommuns långbänk kommit fram med planer som innebär att bl.a. Biltema och Lidens kan bygga nya anläggningar på Kartåsen.. Lidens var man väl på det klara med, inte skulle man sålt nuvarande mark om det varit tveksamheter.. Även en bilanläggning är aktuell i området. Kommunfullmäktige antog detaljplanerna vid ett möte..
Så nu är en bit byråkratisk bit överstökad, nu återstår bara resten.. Och det är inta bara det..
Svensk-byggtjänst skriver: "Planförslaget innebär att detaljhandel tillåts inom kvarteret. Detaljplanen tillåter en byggrätt på totalt 10 000 m² bruttoarea och en byggnadshöjd på 11 meter. Byggnaden/byggnaderna är även tänkt att omfatta lager och eventuellt även café/servering. Utöver byggnaderna tillåts en skyltpylon med en höjd på ca 35 meter att uppföras inom kvartersmark. På Kalkstenen 3 finns en befintlig transformatorstation som säkerställs i planen. Ett eventuellt framtida gång- och cykelstråk säkerställs på kvartersmarken vilket innebär att allmänheten har tillgång till området för gång- och cykeltrafik."
Och byggstart blir 4:e kvartalet 2017, är det sagt, skulle betyda någon gång från oktober då!! Men kanske man från Biltema ångrar att man inte tog Skara istället där spår man bättre tillväxt än vad Lidköping kommer att ha..
Får se om det för med sig andra etableringar i framtiden, man måste ju göra något åt den dåliga inflyttningsstatistiken som presenterat för Lidköping..

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...