lördag 29 april 2017

Mer byråkrater.

Vi kunde läsa i tidningen i veckan: "Utan mer personal på Samhällsbyggnad så växer inte Lidköping. Budskapet riktas till kommunstyrelsen från en förvaltning som behöver ett tiotal nya medarbetare i nyckelpositioner."
Och jag som trodde att det behövdes mindre byråkrati.. Har trott att dess mindre regler dess mindre byråkrater.. Men tydligen gäller inte det när man skall bygga då skall det zzzzeeega på i vanlig ordning, men med mer byråkrater för att hinna med på stipulerad byråkratitid..

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...