måndag 27 mars 2017

Örn slog trana.

En örn gick till attack på Trandansen vid Hornborgasjön och dödade en trana. 16 000 tranor flydde platsen och lämnade trandansen öde meddelas det..
Även om det är ovanligt så är det en fullt naturlig händelse.. Så går det till i naturen och att se en örn måste vara en upplevelse.. Kanske denna örn lärt sig nu var det finns mat..
Bättre hjälp kan inte markägarna som lider under tranorna få.. Svart mot en gyllene sky en havsörn framåt svävar, vilar på vingarnas par, spejar mot havsytan ner sjöng Evert Taube.. Nu var det inget hav och troligtvis ingen havsörn heller, men det är ett ståtligt djur.

Inga kommentarer:

Ny butik till Skara.

Både Framnäs och Änghagen kämpar med tomma lokaler.. Framnäs fick sorgebarnet f.d. EM möbler uthyrt efter lång tid till "EM" möble...