tisdag 14 mars 2017

Fastighetsägarna kontra kommunen.

Det är än den ena och än den andra undersökningen inte minst om kommuners för hållande till det privata sektorn.. Frågan är till vilken betydelse, kanske att sätta blåslampa på kommunpolitiker och tjänstemän/kvinnor..
Nu har vi en sådan till: Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen har undersökt tillståndet i fastighetsbranschen i Sverige.. Fastighetsföretagare i Lidköping trivs bättre i umgänget med Lidköpings kommuns tjänstemän – relationerna har förbättrats sedan 2014 då en liknande mätning publicerades.. Betyder det att man kan ta ut högre hyra tro? Fastighetsägarna är kritiska mot kommunens långa handläggningstider av bygglov – det blir ofta dyrbart för företagarna.. Det är väl något som hyresgästerna senare får betala eller?
Högst betyg ger fastighetsägarna till de kommunala avgifterna som de tycker är rimliga. De ger också höga betyg när det gäller förutsättningarna för att bedriva lönsam fastighetsverksamhet och de tycker att näringsklimatet är gynnsamt för fastighetsverksamhet.. Det kan tolkas hur som helst, kanske därför många näringsidkare i centrum klaga på höga hyror.. Att Lidköpings "Index" är 96 vilket är över snittet i Sverige säger väl egentligen inte så mycket.. Klart det är bra med en god kommunikation mellan parterna, men frågan är vilken det gynnar mest!!

Kommunens fastighetsägare tycker att de allmänna kommunikationerna fungerar bra. Hela 96 procent av de tillfrågade instämmer i detta påstående.. Det är väl bra, bara för fastighetsägarna att bjuda till lite själva också och inte bara sätta krav..

Ute på Sjölunda var det inte många hyresvärdar som var intresserade av att bygga hyreslägenheter.. Man var rädda för avståndet och för kostnaden bevars.. I ett område där det för övrigt byggs så det knakar väljer hyresvärdar att sålla.. Är det är bra kommunikation?
Även om det är bra med gott förhållande så borde kommunen ibland sätta ner foten och kräva att hyresvärdarna inte bara skall suga åt sig de bästa bitarna, utan vara med på flera projekt, ingen kräver att de skall gå in i förlustprojekt.. Skall man vara med att bygga de attraktiva får man också vara med där man anser det inte är attraktivt, dit man tydligen av någon anledning räknar hyresfastigheter, korkat.. AB Bostäder skall inte ensamma behöva stå för allt det byggandet..

Inga kommentarer:

Studenten

Tisdagen den 5 juni springer studenterna ut i friheten med allt vad det innebär både före och efter.. Bland annat Fredagen den 8 juni är det...