tisdag 20 september 2016

Klartecken Lidåker.

Som vänta bland de flesta utom den/de som överklagade så går nu byggplanerna ute på Lidåker vidare med fördröjning..
Man har redan kört fram bodar och lite material plus någon maskin så det var väl väntat att när Mark- och miljööverdomstolens offentliggjordes beslutet skulle det bli positivt för kommunen.. Domstolen ger som väntat inget prövningstillstånd och väljer därmed att inte ta upp överklagande.. Nu finns det inge mer tillfälle att överklaga såvida inte regeringen lägger sig i och det gör de inte.. Miljö- och byggnämnden har redan villkorat bygglov för de tre åttavåningshusen.. Fler borgerliga partier vill ha mer hus där..
Men förstod jag det hela rätt så räcker inte byråkratin med Miljö- och byggnämnden.. Innan en byggnation kan påbörjas krävs ett startbesked från miljö- och byggnämnden.. Det är många grejor på ett järnspett.. Och inte får man förbigå de byråkratiska normerna..

— Målsättningen är att det ska ske pålning innan vi når jul, säger vd på AB Bostäder i Lidköping. Kanske de som överklagat kommer att klaga på pålningen, men där har man rutiner man följer så klaga kan man göra men det är ingen mening, såvida det inte blir extremt.. Man sätter väl upp vibrationsmätare på närliggande hus..
Nu kommer väl bilden med grusplan och där cirkus ibland lägger till att förändras och ett behövligt tillskott av lägenheter kommer ut på marknaden..

Som sagt så står det redan bodar och väntar samt att man har inhägnat en stor del av området med staket.. Nu kommer detta att bli en byggarbetsplats en tid framöver.. PEAB har lyckats "snika" åt sig detta jobb också som på Tusenfotingen också för AB Bostäder.. Förhoppningsvis föregången av ärlig "budgivning"..

Inga kommentarer:

Meningslöst!

Man kan undra om någon finner ett nöje i att klottra på fasader det är inte ens snyggt.. Likadant när man kastar skräp runt sig där man be...