onsdag 11 december 2013

Västsvenska paketet

heter en "tidning" vi fått i brevlådan, kanske borde den fått namnet Göteborska paketet. Då den absolut största delen rör sig i området runt Göteborg.
Bland annat "Hisingsbron" som man i denna "tidning" skriver sig varm för. Det är enbart det man ser som fördelar för Göteborgs stad man räknat upp och att bron blir lägre än den nuvarande står det inte ett smack om, att det finns invändningar emot. Undrar om projektledaren för Hisingsbron ens vet att det finns en insjö som heter Vänern?

Ånej, där står det om att knyta ihop stadsdelar och att det blir enklare att ta sig över med cykel och till fots. Vad är då Vänersjöfarten mot detta? En sjöfart som man påstår är utdöd om ett antal år ändå....

Naturskyddsföreningen tycks vara på alerten i detta paket och vurmar för gång- och cykeltrafikanter och även de nämner inte ett ord om Vänersjöfarten. Att en låg bro skulle allvarligt störa den båttrafik som hamnar i Vänern är så beroende av. Då återstår vägtransporter med bilar och det gynnar ju miljön!!! Man hoppas bron kommer igång 2015, vilket vi får hoppas den inte gör, i alla fall inte en bro som stör sjöfarten.

Om staten skall stå för hälften av kostnaderna så får man se ifall pratet om en hållbar sjöfart på Vänern är seriöst. Om det är så bör man se till att denna Hisingsbro håller en respektabel höjd. En av punkterna är "Kvaliten för näringslivet transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften"... Men det berör inte Vänersjöfarten eller?
Kanske man kan bygga om "foder-silona" till bostäder här i stan? Nu när man från visst håll anser att Sjöfarten på Vänern är på utdöende.


Mer om denna bro.

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...