söndag 2 oktober 2022

Från vandrarhem till HVB.

De la Gardie Park, vandrarhemmet i Lidköping som varit boende för flyktingar, kan bli HVB-hem. Men först måste ansökan godkännas av IVO..
Det blir mycket "klipp o klistra" nedan då min kunskap om detta med HVB är obefintlig..
"HVB kan bedriva behandling för barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behandlingsbehov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis vid missbruksproblem eller normbrytande beteende.."

BOS Empowerment, som företaget bakom De la Gardie Park heter, har ingen tidigare erfartenhet av att driva HVB-hem, men satsningen ligger i linje med företagets övergripande ambition skrivs det, en och annan krona att tjäna också får förmodas.. Prisbilden hos olika HVB verksamheter kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn enligt uppgifter.. Om inte de senaste dyrtiderna har förändrat det..
Man får se om sitt hus nu när det blir stålbad för många verksamheter om detta är så lukrativt vet jag inte men varför skulle man annars byta från vandrarhem till HVB-boende? Kunde herr Karlsson så kan väl vi kanske man tänker..

Arkivbild.

Inga kommentarer:

Styrräntan höjs.

"För åttonde gången i rad höjs styrräntan. Precis som väntat höjer Riksbanken med 25 punkter till 4 procent. Den skenande inflationen,...