fredag 6 juli 2018

En Väner eskader.

Lär väl inte bli samma folkfest som när Ostindiefararen Götheborg som troligen enda gång kom till Lidköping, nu har de "duktiga" Göteborgarna byggt eller bygger en lågbro utan minsta hänsyn till Vänersjöfarten, när det den 8 augusti i Lidan blir skepp och musik. Då kommer Vänereskadern med ett tiotal historiska och traditionella fartyg till Lidköping..
De flesta fartygen är inte hemmahörande i Vänern skrivs det och varför de kommer är för att i år fyller Åmål 375 år, därför anornas en eskader som seglar i Vänern..
Vet inte om hjulångaren Eric Nordevall II ingår i eskadern men det vore väl lämpligt, den har ju hemmahamn Forsvik..
Ar5kivbild.

Inga kommentarer:

Guldvingen får utmärkel

Guldvingens vårdcentral i Lidköping har bland hundratals vårdcentraler i Västra Götaland utsetts till vinnare av Guldstetoskopet skrivs det....