söndag 24 juni 2018

Lite småbyggen

pågår här och var i stan och drar sina strå till stacken.. Man får ibland kämpa med överklaganden som inte så ofta får gehör..
Nu senast är det där man vill bygga hus där HL båtar låg som man överklagat, naturligtvis.. Man försöker med alla upptänkliga motiveringar, men i absolut största delen av dessa ärende får man stryka på foten..
Naturligtvis skal möjligheten till att överklaga finnas, men borde förändras.. Första instansen att överklaga till, Länsstyrelsen skall vara som nu kostnadsfritt.. Men andra Miljödomstolen ska kosta en slant kanske 500 kronor vilka återfås om överklagan bifalles och den sista instansen Miljööverdomstolen kan man ta upp till tusenlappen för ett överklagande vilka också pengar återbetalas vid bifall..
Hur det är så kostar ett överklagande hela vägen en del pengar för inblandade och då är det väl inte mer än riktigt att alla parter får vara med och betala..

Men ett bygge som vad jag förstår har gått relativt bra är bygget på Milstensgatan-Husabygatan där tror jag AB Bostäder nu bygger.. Det var väl lite ilska om att man tog de parkeringsplatser som fanns för det är ett aber med att mista parkeringsplatser som de flesta förstår utom kommunpolitiker i denna stad..
Bakom denna kokong reser man ett hus här, har inte hört när det skall stå färdigt eller hur många lägenheter det blir.. Kollar man höjden så verkar det bli fyra våningar..

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...