lördag 30 juni 2018

Ingen öl?

Åt pipsvängen med att minska klimatgaserna om det drabbar vår öl..
Mitt i allt arbete för att minska klimatgaserna har en ovanlig situation uppstått. Bristen på koldioxid beskrivs av branschtidningen Gasworld som "den största bristen som drabbat Europa under flera decennier"..
Det kan bli "nationell katastrof" om det drabbar ölen så att vi inte kan dricka denna ädla dryck, kan väl endast glädja helnykterister som inte har någon förståelse för oss öldrickare..
Svårigheten att få tag på gasen riskerar nu att nå Sverige. Det får inte ske

Inga kommentarer:

Kommunala avgifter.

Allt blir dyrare så även de kommunala avgifterna. När dessa höjs i stan så brukar ursäkten i media vara att vi är ju ändå så billiga, precis...