torsdag 10 maj 2018

Svensk sjukvård.

500 människor kan dö i Sverige på grund av att operationer utförs på mindre sjukhus.. Cirka 500 fler patienter årligen skulle vara i livet om komplicerade operationer koncentrerades så att läkarna fått mer träning påstods det och då menade man att vissa operationer skulle koncentreras till större sjukhus..
Det visad sig att det var ingen sanning i dessa påståenden men riksdagen lät sig duperas och rekommenderade överflyttning till större enheter av vissa operationer..
Så man kan undra hur det är med det andra tjafset om hur bra de större är, kanske vi hade kunnat få behålla BB här i stan.. Sjukvårdspolitiker är väl det sämsta vad vårt land kan uppvisa i form av kunniga människor.. Det de är bra på är att sätta budgetar som får många sjukhus i knipa, en budget som i princip knappt går att efterleva..
Kommer det att bli någon bättring med dessa hysteriska överflyttningar till de större sjukhusen? Inte en chans, blir du politiker inom sjukvården krävs det att dina DNA är inställda på stordrift och en styrning av folk dit..
Anledningen av dessa politikers våta stordriftsdröm stava ekonomi man tror att med stordrift blir det billigare i och med koncentration till en plats.. Undrar om man följt upp den biten ordentligt?

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...