fredag 6 april 2018

Reningsverket.

Jag läste om vårt senaste kostbara bygge reningsverket, får hoppas att det inte likt värmeverket blir ett svartbygge..Prislappen förväntas bli 575 miljoner kronor och det lär vi få känna av..
Man får tro att detta inte enkom är för Hamnstaden utan för framtida behov av en ökad befolkning.. Men hamnstaden blir ju direkt påverkad i och med byggnation precis där nuvarande ligger med viss lukt sägs det.. Läser man om reningsverket så används minst lika fina ord som när man anlade Lidköpings Biogas anläggning..
Vad det blir i framtiden av långbänken Hamnstaden får vi se, vi lite till åren lär väl inte få uppleva någon speciell expansion där, det kommer väl andra områden före, vid Drömstan, Stenhammar, Sjölunda, Råda.. Men området började ju som vision runt början av 2000-talet där det första husen kanske efter tjugo år står färdiga..
Såvida inte Boverkets prognos om en 30 procentig minskning av bostadsbyggandet inträffa nästa år.. Då kanske Hamnstadens långbänk töjs ut åtskilliga år..

Inga kommentarer:

Telia.

Så skall Telia "justera" priset igen då och det kan väl bara betyda uppåt.. Senast det begav sig var väl när vi alla blev med 100...