söndag 15 april 2018

Namn förslag som inte godkäns.

Är ni på gång att döpa ett barn och det brukar väl inte vara några större problem annaat än man inbördes kanske inte kommer överens, men det brukar lösa sig..
Så har Skatteverket en del att säga vad gäller namn och det är när föräldrar kommer med udda önskemål.. Ibland sätter man ner foten och säger att detta får ni inte döpa barnet till..

Här är några exempel på vad ni inte bör döpa barnet till, risken är väl inte stor men ändå:
Lucifer, Tholle, Pysen, Anarkia, Åby, Money Penny, Diaz, Rebel...
I fallen Åby och Diaz namn som inte sticker ut så säger man att ett ortsnamn kan språkligt sett inte vara ett personnamn och vad gäller Diaz så har det ett påtagligt efernamnskaraktär och inte förenligt med namnskicket i Sverige.
Så resonerar Skatteverket, vill ni ha ett udda namn är det bäst ni kolar först.. Tholle är ett skånskt dialektord och betyder klump eller korv med avföring.. Undrar hur man tänkte när man föreslog detta, inte var de skåningar hoppas jag..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...