onsdag 11 april 2018

Årets stadskärna.

Knappt har fastighetsägare i Lidköping gått ut och deklarerat att det kan bli tufft i centrum med tomma lokaler som följd och ve o fasa kanske tvingas sänka hyror..
Så går tillväxt Lidköping ut med tankar om "Årets stadSkärna" i Sverige.. Vi kan läsa i NLT: "Lidköpings kommun har siktet inställt på att bli årets stadskärna 2021. Kommunstyrelsen har antagit en förstudie där arbetet mot målet har fastställts. I studien beskrivs en hel del konkreta förslag som skulle kunna vara en väg dit.."
Naturligtvis ägnas mycket liten tanke åt handelsområdena som även de dras med lokaler som står outhyrda, trots att dessa områden genererar minst lika mycket arbetstillfällen som centrum.. Så är det varje gång och även medierna är med i prisandet av centrum..
Och klart som korvspad är centrum viktigt och en fröjd att gå fram till ibland, men man får inte glömma att handelsområdena också är mycket viktiga för stadens utveckling.. Undrar vad kommunen gjort för dessa för att öka attraktionen?
Nu har man i alla fall sett till att troligen kommer Biltema vid Skararondellen och där gör kommunen vissa åtaganden men inte utan gnäll från centrumivrare.. Lidköping behöver vartenda plus-promille vad gäller handelsindex speciellt nu i dessa tider då internet-handeln växer så det knakar..
Där har också centrumhandeln en svår motståndare i framtiden och kan inverka menligt på att få lokaler uthyrda.. Alla vill vi ha ett vackert och meningsfullt centrum, men det skall vara till för invånarna inte för att hyresvärdar skall få lättare att hyra ut.. Där skall man få konkurrera med andra områden på lika villkor..
Och årets stadskärna 2021? Har man tänkt slå ihop detta med Lidköpings stora prestigestart? Hamnstaden? Samt färdigställande av det plånboks fientliga reningsverket!!

En post i förverkligandet om årets stadskärna är "Hjälpa unika butiker med marknadsföring"? Om det är kommunen, är man inte lite utanför bekvämlighetsgränsen vad en kommun får göra då?

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...