tisdag 17 april 2018

Ännu ett fiasko?

Har det gått troll även i reningsverket och i förläggningen i Hamnstaden? Med dyrbara fördröjningar som följd? Det blev ju mer eller mindre ett fiasko med Biogasanläggningen ute på Kartåsen då det knappt blev styrfart på ruljansen där..
Nu blir det ännu lite mer smolk i bägaren, nu med reningsverket, man kan väl inte kalla det för ett fiasko men även denna gång får ett politiskt skötebarn och ett prestige bygge motgångar.. Denna gång skall man väl inte behöva sälja ut till vrakpris då ett nytt reningsverk behövs med eller utan Hamnstad.. Så slutar även projektchefen för Hamnstaden, fick väl ett jobb med bättre förutsättningar....
Vad som strular nu är att Länsstyrelsen inte kommer att fatta beslut om ledningsdragningarna till det nya reningsverket Ängen i Lidköping. Frågorna anses vara för komplicerade för länsstyrelsen att avgöra. Detta innebär en försening som i slutänden innebär risk för nya förseningar för Hamnstadsprojektet..
Vi är ju inte Göteborg så Länsstyrelsen behöver inte lägga någon större energi på att samarbeta med Lidköping utan kan komma med lama ursäkter..

Nu får mark- och miljödomstolen avgöra om tillstånd skall ges. Lidköpings kommun vill släppa ut det renade vattnet uppströms Sköldmön i Lidan och dra ledningar till reningsverket i Lidan. Länsstyrelsens nya beslut var helt oväntat för projektledningen..
Det handlar inte bara om förseningar – länsstyrelsens beslut riskerar också att få ekonomiska konsekvenser. Mark- och miljödomstolens beslut kan dröja till senhösten 2019..
Vilket tydligen Länsstyrelsen inte bryr sig ett skit om, vad tusan en liten bonna-stad i Skaraborgs län, det behöver vi inte ta så mycket på allvar..
Hamnstaden bryr jag mig inte så mycket om det finns andra projekt men reningsverket är viktigt och behövs tas med största respekt om inte annat för skattebetalarnas skull.. Men Länsstyrelsen orkar inte bry sig för komplext säger man med en gäspning..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...