lördag 24 mars 2018

Västtrafik köper nytt.

Vilket knappast kommer till godo för vår del vad gäller Kinnekullebanan..
Det skall levereras nya tåg till Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Leveransen av de 40 nya tågen startar 2021. Den beräknade kostnaden är cirka 3,8 miljarder kronor.. Men som sagt till vilken nytta för vår del?
Vid den tiden skall väl byråkratin vara klar med den nya tågverkstaden så att de kvarlämnade gamla tågen vi säkert då får ha kvar på Kinnekullebanan skall kunna fixas, förhoppningsvis har de väl mycket silvertejp i lager..
Möjligt att vi på nåder kanske kan få låna ett nytt tåg men gardera med att de gamla kommer att få vara kvar länge.. Så det är bäst ni anställer mekaniker som kan hantera de gamla loken..
Arkivbild.

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...