tisdag 13 mars 2018

Mer byggande.

Nu vill man igång på området vid Drömstan där HL-båtar fanns och Carpart.. Carpart är väl i full gång med att färdigställa den nya lokalen i Råda intil bilbesiktningen där..
AB Södra Drömstan som byggherrenheter ansöker nu om tillstånd för att få riva de byggnader som använts för handel och industriverksamhet i kvarteret Selen utmed Esplanaden.. Och börjar man nu att agera kanske husen kan stå färdiga om en fyra-fem år.....
Det dyker upp områden lite varstans det mest omfattande är väl Sjölunda då Lidåkerområdet väl sjunger på sista versen och det är dags för facit där..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...