lördag 17 mars 2018

KD med igen?

Det finns de som påstår att KD.s uppgång till över fyra procent är en Bert Karlsson effekt!! Får se om den håller i sig till september detta år..
— Jag ska avkristna partiet. Inte värderingarna, de är viktiga. Men man får inte koppla ihop partiet med några som bara företräder kyrkans intressen, så är det inte säger herr Karlsson.. Jasså du, men säkert till övervägande del är man "kyrkotrogna" det vill säga man har en tro på något gudomligt och det är kyrkans intresse som den gudomliga företrädaren på jorden....

Men nu är det så att kristendomen eller någon annan religion eller liknande inte har monopol på godhet eller kärlek..
Den kristna och andra religioners syn på kärlek är både selektiv och begränsad, dels gör t.ex. kristenheten ofta anspråk på att nästan ha monopol på kärleksbegreppet. Det är inte bara småsint och självgott, det är dessutom oförskämt mot alla andra uppfattningar som inte är lika snåla i sin definition av vad kärlek/godhet är..
Och en sak till herr Karlsson tala lite lågmält om detta med avkristning för SD försöker sno väljare från KD genom att ha en religiös framtoning både vad gäller familjepolitik och i abortfrågan där SD är totalt under isen med korkad syn..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...