tisdag 20 mars 2018

Enkät om hälsan.

I dagarna kommer inte bara deklarationen utan även om hälsan i Västra Götaland.. Det är dryga 74 000 som fått hem ett frågeformulär som de skall besvara på internet.. I brevet finns användarnamn och lösenord tryckta..
Man vill bland annat ha svar på "Ökar eller minskar hälsoproblemen? Vilka grupper är mest drabbade? Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Och många fler frågor..
Det är Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland som genom SCB ställer frågorna och som man sedan gör statistik av det, vilket det är upp till politikerna att tolka.. Om vi i fotfolket får någon nytta av det när budgetar sätts, det får vi se.. Sjukvårdspolitiker är de som jag personligen har svårast för av någon anledning.....

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...