onsdag 21 mars 2018

Energidryck.

Många försök görs att försöka styra folks vanor i någon riktning inte minst ungdomars.. Ett av ämnena är dryck och mat, där en del kan vara motiverat medan annat är rent dravel..
Alkohol är mycket reglerat i detta land där politiker i princip ser oss medborgare som presumtiva alkoholister och därmed skall staten styra för vårt eget bästa.. Nu finns det ju de som inte klarar av alkohol utan tvekan, och kan skada både brukaren och anhöriga.. Men det finns en hel del i samhället som missbrukas grovt utan sådana restriktioner som alkohol.. Då kan de vara skyddade av lagar som yttrandefrihet eller religionsfrihet..
Nu har man kommit till insikt på DLG där man tar bort energidrycker i Caféerna på De la Gardiegymnasiet.. Det skrivs att de innehåller stora mängder Koffein, Taurin och BCAA, vilket ger proteinchocker som kroppen har svårt att hantera på sikt..

Om det får ungdomarna att sluta med dessa drycker vet jag inte, men man anser från skolans håll att de måste ta ansvar för ungdomars hälsa i första hand.. Vet heller inte om det betyder att man liksom rökning inte får "förtära" detta inom skolans område, för man kan ju ta med sig en eller två burkar, de är inte otympliga.. Eller ens om det är tillåtet att förbjuda elever att dricka en dryck som inte är förbjuden någonstans genom lag ute i samhället..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...