fredag 23 februari 2018

Vården och bankerna har samma agenda?

Man kan inte påstå att vården i Sverige gör framsteg, på sin höjd kan man påstå att man gör på stället marsch.. Och då är man snäll..
– Vi äventyrar inte på något sätt patienternas hälsa, försäkrar man och det skulle man väl försäkra i alla lägen antar jag..
Närhälsans vårdcentraler i västra Skaraborg har slutat att erbjuda­ årliga läkarbesök till ­vissa kroniskt sjuka­ patienter. Istället får patienten bara kallelse om de årliga provsvaren kräver det.. Det är en klar försämring av vården, det behövs denna kontakt med t.ex. läkare inte bara för själva sjukdomen utan för det ger en viss ro att träffa läkare, även om det inte visar på något alarmerande..
Den främsta anledningen är att läkarna inte räcker till för dem som är i större behov av hjälp?? Om inte läkarna räcker till är inte det i sig själv en brist?

Man skriver: "Sedan tidigare har exempelvis diabetespatienter som varit listade hos Guldvingen, blivit kallade till årliga läkarkontroller. De kontrollerna är numera borttagna och patientgruppen blir enbart kallad till årlig provtagning hos specialistsjuksköterska, i vissa fall sker tätare kontroller. Om proverna däremot skulle tyda på någon förändring eller om hälsotillståndet försämras kallas de också till läkare alternativt att sjuksköterskan rådfrågar läkare.."

Kommer mig att tänka på bankerna där de först fick ut oss från bankens lokaler till bankautometerna, när de väl fick det börjar man dra in på kontanter och nu minskar man tillgången till bankomater!!
Nästan samma utveckling går sjukvården där man allt mindre vill ha direktkontakt med människor, nu finns till och med appar där du via mobilen anmodas kontakta läkare.. Kan väl fungera ibland men långt ifrån alla gånger..
Var är den en gång i tiden utlovade personliga husläkaren och garanterad väntetid på läkare/akuten? Nej det verkar som att blir man sjuk i dagens Sverige så har vi tur om det blir åtgärdat inom rimlig tid.. Riktigt akuta livshotande åtgärder fungerar nog, men även små sjukdomar kan utvecklas till större saker och att då inte åtgärdat dem när det gick, det är ett hot mot patientsäkerheten..
Folk kan inte vara nöjda med sådan utveckling som att dra in de årliga läkarbesöken.. Fortfarande får många hjälp i tid och bra hjälp, men hur får mina barn och barnbarn?

Senare meddelade Guldvingens vårdcentral..
"Med anledning av dagens artikel i NLT (2018-02-23) om årskontroller på Närhälsans vårdcentraler i västra Skaraborg: "Rubriken i dagens artikel är vilseledande då vi på Guldvingen inte har dragit in på de årliga kontrollerna för de med kronisk sjukdom. Vi har genomfört en omstrukturering vilket gör att alla inte kommer att träffa läkare varje år. En prioritering görs dock självklart där de som är sjuka och i behov av vård får den hjälp de behöver.."

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...