tisdag 27 februari 2018

Barenbidraget.

Det är många många år sedan man fick barnbidrag och det har även gått en tid sedan barnbarnen fick det nu går de på "CSN BIDRAG"!!!
Kommer inte ihåg vad summan var men eftersom vi hade tre barn så tror jag att vi då fick ett halvt bidrag extra.. Nu får alla barnfamiljer en extra slant i kassan vare sig de behöver det eller inte..
Från och med 1 mars höjs barnbidraget.. Med 200 kronor per barn.. Som läggs till det tidigare 1 050 kr/m
Höjningen är skattefri och gäller både vanligt barnbidrag och förlängt barnbidrag. Helt barnbidrag landar då på 1 250 kronor..
Har du ensam vårdnad får du som förälder hela bidraget, annars delas det lika mellan de båda vårdnadstagarna. Då betalas det ut i vanlig ordning.. Och det börjar gälla från mars månad senast den 20: varje månad..
Och det är på tiden för senast det var höjning var 2006 för under Allians-perioden höjdes inget, snarare sänkte man saker som a-kassa och krånglade med sjukförsäkringen..
Regeringen höjer dock inte flerbarnstillägget. Det ligger kvar oförändrat:
150 kronor för två barn..
730 kronor för tre barn..
1740 kronor för fyra barn..
2990 kronor för fem barn..
4240 kronor för sex barn..


Så håll till godo alltid kan väl 200 kr göra något.. Tror inte Alliansen vågar/vill ta bort höjningen om det blir regeringsbyte..

Inga kommentarer:

Mindre drickande!

I 2018 års undersökning(Health Behaviour in School-aged Children) säger majoriteten av eleverna att de är tillfreds med sitt liv och anser s...